Waqup | Landingpage

Waqup B.V. vroeg Kala Media om een landingspagina te maken voor haar app “Waqup”. De app is een “social wekker”, het lag dus voor de hand om voor de landingspagina een dag/nacht cyclus te animeren als thema.

Share This Story!